Цени

ЕСКЕЙП СТАИ

Екип от 2-ма души – 60 лв. (по 30 лв. на човек)
Екип от 3-ма души – 75 лв. (по 25 лв. на човек)
Екип от 4-ма души – 90 лв. (по 22,50 лв. на човек)
Екип от 5-ма души – 105 лв. (по 21 лв. на човек)
Екип от 6-ма души – 120 лв. (по 20 лв. на човек)

ИГРА МАФИЯ

Стойност на играта: 10 лв. за човек.
Количество на участници: от 6 до 12 човека.
Продължителност на играта: 1 час.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Наем на стая за почерпка - 30 лв./час

Аниматор-придружител - 30 лв./час

Мероприятията за деца на възраст от 7 до 12 години се провеждат само и единствено с участието на аниматори от екипа на Куестомания.